Badania sportowe od 10 lat – obowiązkowe

15 lutego, 2019 @ 11:28

Przypominam również, że ustawa wymaga od nas abyśmy zobligowali uczestników naszych zajęć (osób, które w tym roku ukończą 10 lat) do wykonania badań sportowych dopuszczających do uprawiania sportu – w naszym wypadku Taekwon-do (tak jak jest to w innych dyscyplinach). 

Skan powyższych badań poproszę przysłać na adres e-mail: ewaryst@taewo.pl

Prosimy potraktować tą sprawę jako pilną (dla bezpieczeństwa Państwa dzieci i naszych podopiecznych).