TKD TIGERS

90_tigersTygrysy TKD ( Total Kids Defence ) czyli kompleksowa samoobrona dla dzieci

 To systemowe nauczanie i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym. Oprócz prostych elementów Taekwon-Do, dzieci poznają kluczowe umiejętności życiowe, które mogą któregoś dnia uratować życie im lub ich bliskim, czy przyjaciołom.

Poster 1

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o programie „Tygrysy TKD”:

Program „Tygrysy TKD” to systemowe rozwiązanie nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, opracowane przez naukowców angielskich, przynoszące bardzo pozytywne efekty szkoleniowe, przyjmowane entuzjastycznie przez uczestników i ich rodziców, a instruktorom pozwalające na rozwijanie warsztatu treningowego.

Celem głównym programu jest wyrobienie u dzieci w wieku 3-6 lat przyzwyczajeń, które mogą kiedyś uratować życie im lub ich kolegom, znajomym. A wszystko to w przyjemny, pełen gier, zabaw czy scenek sytuacyjnych sposób.

W trakcie programu dzieci uczą się jak postępować w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

90_tigers_fot2

Kurs obejmuje 6 podstawowych zakresów tematycznych: 

– jak zachować się, kiedy zaczepia nas nieznajomy,
– obrona przed przemocą i znęcaniem się,
– bezpieczeństwo w razie pożaru, w pobliżu wody oraz w ruchu drogowym,
– praca zespołowa i przywództwo,
– zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie i kondycja fizyczna,
– świadomość globalna, ochrona środowiska, tolerancja rasowa.

Dzieci opanowują różne techniki pamięciowe, wyrabiają nawyki prowadzące do zdrowego stylu życia. Główne tematy są perfekcyjnie uzupełniane poprzez podstawowe techniki obrony i niezbędne umiejętności motoryczne. Dzieci uczą się także zasad Taekwon-Do: uprzejmość, uczciwość, wytrwałość, samokontrola i odwaga. Na koniec każdego semestru organizowane są egzaminy z przeprowadzonego tematu, technik samoobrony oraz podstawowej wiedzy o Taekwon-Do.

90_tigers_fot3

Kurs trwa 2 lata. Poprzez różnorodne formy nagradzania odznaki, naklejki, stemple do książeczki za obecność na zajęciach, dzieci są ciągle motywowane do nauki we wszystkich obszarach programu. Podczas egzaminów zdobywają stopnie szkoleniowe w TKD oraz dyplomy z poszczególnych tematów.

W trakcie programu dzieciom towarzyszy podręcznik, w którym opisane są historie głównego bohatera Tygrysa Timmy’ego i jego przyjaciół z dżungli. W bardzo ciekawy i adekwatny dla dzieci w tym wieku sposób, przedstawiono w nim różne sytuacje, z którymi młody człowiek może spotkać się w dzisiejszym „niebezpiecznym” świecie. Podręcznik angażuje również rodziców, którzy kontrolują postępy dziecka, rozwiązują z nim zadania, utrwalając w ten sposób wiadomości zdobyte przez dziecko podczas kursu.

90_tigers_fot4

Po zakończeniu kursu „Tygrysy TKD” dzieci posiądą podstawowe umiejętności Taekwon-Do i będą mogły rozpocząć treningi w sekcjach programowych naszego klubu.

Już teraz zadbaj, aby Twoje dziecko opanowało umiejętności, dzięki którym łatwiej poradzi sobie z trudnymi sytuacjami w swoim życiu!

ZAPISY!
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Tel. (22) 642-58-40
kom. 604214608
kom. 608583985

e-mail: ewaryst@taewo.pl
e-mail: paularemi@gmail.com

UWAGA! LICZBA MIEJSC W GRUPACH OGRANICZONA!

90_tigers_fot5