ZAPISY

1. Główne nabory do naszego klubu odbywają są na początku roku szkolnego (we wrześniu), jednak zapisy prowadzone są przez cały rok. Oznacza to, że można dołączyć do grupy szkoleniowej w dowolnym miesiącu roku.

2. Zapisy – nabory do grup są dostępne dla dzieci od 6 roku życia i dorosłych.

3. Chcąc się zapisać należy wybrać najdogodniejszą dla siebie salę treningową tzw. DO JANG (patrz: plan zajęć), a następnie przed treningiem zgłosić się do instruktora prowadzącego zajęcia, który udzieli informacji o dopełnieniu wszelkich potrzebnych formalności. Możliwe jest również zapisanie się do wybranej grupy telefonicznie.

4. Pierwsze zajęcia są próbne-bezpłatne. W przypadku dzieci, możliwe jest zapisanie się dopiero po drugich zajęciach. Instruktor ustala to bezpośrednio z rodzicami, w zależności od adaptacji dziecka na zajęciach.

5. Przy zapisie konieczne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej (w imieniu dzieci ankietę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni), podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania aktywności fizycznej oraz zobowiązania do uiszczania składek za zajęcia zgodnie z zasadami członkostwa.

6. Opłaty wnoszone są przelewem na konto klubu lub gotówką u trenera/ instruktora prowadzącego zajęcia do 10-tego dnia każdego miesiąca.

7. Pierwsza wpłata obejmuje miesięczną składkę członkowską + jednorazowe wpisowe.

8. Osoby, które nie posiadają stroju taekwon-do tzw. DOBOK’u, przychodzą na trening w spodniach dresowych, koszulce z krótkim rękawem oraz przynoszą ze sobą obowiązkowo klapki. We wszystkich naszych Do Jang chodzimy boso lub w klapkach. Dotyczy to również osób towarzyszących /opiekunów. Trening odbywa się boso, dojście do sali treningowej w klapkach. Wskazane jest posiadanie dobok’u w czasie pierwszych 3 miesięcy treningu.

9. Na strojach – (dobokach, i sprzęcie) prosimy o podpisanie (imieniem i nazwiskiem) bluzy i spodni od wewnątrz – znacznie ułatwi to znajdowanie pogubionych rzeczy. Najlepiej, aby litery były drukowane w „ciemnym” kolorze.

10. Oglądanie treningu możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji trenera/instruktora – na pierwszym treningu, a później na pierwszych zajęciach każdego miesiąca.

11. Informacje o zachowaniu się na sali i przed wejściem na nią oraz instrukcje dla osób chcących obejrzeć trening zawarte są w „Etykiecie Do Jang”.

Dokumenty do pobrania i wypełnienie znajdują się w zakładce REGULAMINY I DOKUMENTY. Zapraszamy!