HISTORIA – początki tkd na świecie

POWSTANIE TAEKWON-DO

Powstanie i rozwój Taekwon-do są ściśle związane z życiem i działalnością jednej osoby – Choi Hong Hi. Urodził się on 9 listopada 1918 r. w Ha Dae w Korei. W wieku 12 lat rozpoczął naukę koreańskiej sztuki walki Tae Kyon u jednego z najznamienitszych mistrzów Han Il Dong i kontynuował ją przez 7 lat. Jako dziewiętnastolatek wyjechał do Kyoto w Japonii w celu kontynuowania nauki początkowo w szkole średniej, a następnie na uniwersytecie. Równocześnie rozpoczął studiowanie japońskiego karate. Wraz z wybuchem II Wojny Światowej został wcielony do armii japońskiej i wysłany na placówkę do Korei. Po przyjeździe zorganizował ruch niepodległościowy za co został skazany na 7 lat więzienia. W więzieniu dla zabicia nudy i utrzymania sprawności fizycznej samotnie ćwiczył w celi. W tym czasie, aż do momentu odzyskania niepodległości doskonalił swe umiejętności w sztuce walki wręcz. Po wyzwoleniu w sierpniu 1945 r. został wcielony do armii koreańskiej, gdzie zaczął robić karierę wojskową i jednocześnie nauczać sztuki walki. Już w 1951 roku został generałem brygady, a rok później szefem sztabu.

W 1953 roku wydał swoją pierwszą książkę na temat służby wywiadowczej. W 1954 roku po raz pierwszy techniki Tae Kyon i japońskiego Karate przekształcił w nowy styl walki oparty na zupełnie innych założeniach. Wykorzystując pozycję społeczną powołał zespół ekspertów, z pomocą których sprawdzał słuszność założeń pod względem skuteczności, biomechaniki, anatomii i fizjologii. W 1955 r. opracowaną przez siebie sztukę walki nazwał Taekwon-do. Doprowadził do wcielenia Taekwon-do jako obowiązkowego szkolenia w armii koreańskiej, szkołach średnich i wyższych, a najlepszych instruktorów wysłał do zaprzyjaźnionych państw. Przemyślana polityka rozwoju dyscypliny oraz uznanie jej za sport narodowy Korei przez władze państwa i co za tym idzie, znaczne nakłady finansowe na jej rozwój i promocję spowodowała, że w krótkim czasie Taekwon-do było uprawiane przez kilka milionów adeptów. W 1959 roku zorganizował specjalną grupę pokazową składającą się z najlepszych posiadaczy czarnych pasów (stopni mistrzowskich), z którymi odbył podróż po krajach Dalekiego Wschodu, która odniosła sukces.

W odwiedzonych krajach powstały szkoły i kluby Taekwon-do, a instruktorami zostali Koreańczycy z tak zwanej pierwszej linii. W tym samym roku powstał Koreański Związek Taekwon-do, a jego pierwszym prezydentem został Gen. Choi Hong Hi. Już 22 marca 1966 r. dzięki przemyślanej i konstruktywnej polityce generała została utworzona Międzynarodowa Federacja Taekwon-do (International Taekwon-do Federation), a jej członkami założycielami były związki narodowe następujących państw:Wietnamu, Malezji, Singapuru, Federalnej Republiki Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Włoch, Egiptu i Korei.

W 1972 r. siedziba Międzynarodowej Federacji Taekwon-do została przeniesiona do Toronto w Kanadzie za jednomyślną zgodą związków członkowskich, tym samym ITF stracił poparcie rządu koreańskiego i wzbudził jego niezadowolenie. W wyniku utraty kontroli przez Koreę nad ITF-em został zreorganizowany Koreański Związek Taekwon-do i przemianowany na Światową Federację Taekwon-do (World Taekwon-do Federation). Opierając się w pracy szkoleniowej na egzystujących dotąd w cieniu Taekwon-do przedstawicielach odmian karate, zmieniono regulaminy sportowe, nazewnictwo, układy formalne powracając do odrzuconych przez ITF wzorców. Prezydentem nowej organizacji została osobistość związana z kolejnymi rządami Korei Południowej, multimilioner Un Yong Kim. WTF od początku swego istnienia za jeden z głównych celów postawił sobie zniszczenie ITF-u wszelkimi dostępnymi środkami, poprzez działania finansowe, organizacyjne, propagandowe i inne. Dla ITF-u był to bardzo trudny okres. Mimo wszystkich przeciwności Generał Choi organizował kolejne grupy pokazowe propagując idee oryginalnego Taekwon-do. Swoją działalność koncentrował na Europie (również Wschodniej:Polska, Węgry, Jugosławia) i państwach Trzeciego Świata. Już dwa lata później doprowadził do zorganizowania i Mistrzostw Świata Seniorów w Montrealu w Kanadzie.

W czerwcu 1979 r. W Oslo w Norwegii została założona Europejska Federacja Taekwon-do. W 1980 r. ITF podpisał umowę o współpracy z KRL-D. Nawiązanie kontaktów z Koreą Północną otworzyło przed organizacją nowe możliwości. Gen. Choi Hong Hi pozyskał nowe zastępy instruktorów o bardzo wysokim poziomie technicznym, przy czym bardzo dyspozycyjnych i stosunkowo tanich. Organizacja otrzymała także pomoc finansową. Działania takie spowodowały dynamiczny rozwój Taekwon-do w pozostałych państwach Bloku Wschodniego i Trzeciego Świata.

W grudniu 1985 r. z przyczyn organizacyjnych siedziba została ponownie przeniesiona, tym razem do Wiednia w Austrii. Przeniesienie jej do Europy zdecydowanie przyczyniło się do lepszego zarządzania, a także współpracy z poszczególnymi związkami narodowymi. Obecnie Międzynarodowa Federacja Taekwon-do zrzesza 112 związków narodowych i stale wzmacnia swoje struktury organizacyjne i szkoleniowe. Regularnie rozgrywa Mistrzostwa Świata Seniorów oraz Mistrzostwa Świata Juniorów. Rozgrywane są też co roku Mistrzostwa Kontynentalne, turnieje międzynarodowe oraz różnego rodzaju turnieje otwarte.

Ukazało się już V-te wydanie 15-tomowej Encyklopedii Taekwon-do autorstwa Gen. Choi Hong Hi. Twórca Taekwon-do nadal przeprowadza międzynarodowe seminaria szkoleniowe dla kadry trenersko-instruktorskiej. Ogólną liczbę trenujących Taekwon-do na całym świecie szacuje się na ok. 20 milionów osób.

(fragment pracy magisterskiej Anety Kołodziej)

Późnym wieczorem o godzinie 20.35, w sobotę 15 czerwca 2002 r. zmarł w wieku 84 lat w Phenianie w KRL-D Twórca Taekwon-do, gen Choi Hong Hi. Wielki Mistrz na przełomie lutego i marca przeszedł operację usunięcia raka żołądka. Niestety przerzuty objęły wątrobę. Lekarze dawali mu niecały miesiąc życia. 12 maja pożegnał bliskich i udał się do Korei Północnej, by umrzeć w krainie przodków. Pogrzeb odbył się w Phenianie 17 czerwca 2002 r.

DRUGI PREZYDENT ITF

Mistrz Trân Trieu Quan był drugim prezydentem ITF oraz następcą Generała Choi Hong Hi. Nowy prezydent był Kanadyjczykiem pochodzenia wietnamskiego, który zaczął naukę TKD w Sajgonie w wieku 12 lat i osiągnął stopień ósmy Dan w 2000 roku. Trenował TKD ITF od niemal czterdziestu lat.

Instruktor, trener, autor i wykładowca. Mistrz Trân założył pierwszą szkołę IKD ITF w Quebec w 1971 roku i w 10 lat później, Quebec International Taekwon-do Federation. Od 1984 roku wchodzi w skład członków Rady Dyrektorów ITF. Przez dwie kadencje, od 1985 do 1989 roku, był prezydentem Kanadyjskiego ITF. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Komitetu ds. Zawodów oraz prezydenta Panam Continental ITF do dnia jego elekcji na prezydenta ITF.

Jako inżynier specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa budowlanego, Trân posiadał szerokie doświadczenie w pracy nad rozległymi projektami konstrukcyjnymi, prowadził prestiżową firmę doradzającą inżynierom i architektom. Wierzył, że jego umiejętności w zarządzaniu oraz doświadczenie biznesowe okażą się nieocenione w jego pracy jako lidera ITF.

Mówiąc o przyszłości, Trân podkreśla wagę działania opartego na demokratycznych regułach ustanowionych w Konstytucji ITF oraz na poszanowaniu filozofii i podstawowego celu TKD zdefiniowanego przez Gen. Choi jako: tworzenie lepszej społeczności, gdzie pokój, wolność i sprawiedliwość stanowią podstawy ludzkiego rozwoju.

Trân Trieu Quan vs. Chang Ung’a z Korei Północnej

Północnokoreański Komitet TKD zaprosił przedstawicieli ITF z całego świata do wzięcia udziału w ceremonii ku czci gen. Choi’a w 100 dni od jego śmierci w Pyongyang, 20 września 2002 r. Wielu uczestników tego wydarzenia było bardzo zakłopotanych, gdy tuż po uroczystościach żałobnych, spotkanie zostało zamienione bez żadnego zawiadomienia w „Nadzwyczajne Zebranie Kongresu”. W rzeczywistości Konstytucja ITF stanowi wyraźnie, że powiadomienie o Zebraniu Kongresu musi mieć formę pisemną i winno zostać rozesłane do członków ITF co najmniej na trzy miesiące przez datą planowanego zebrania.

Szokiem było to, że organizatorzy spotkania zdecydowali się je kontynuować nawet po tym, jak zostali upomnieni, że takie zebranie nie spełnia wymogów formalnych, niezbędnych dla zachowania procedur prawnych zgodnych z Konstytucją. Świadkowie wydarzenia nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy przedstawiono pana Chan Ung’a jako nowego Prezydenta ITF bez uprzednich wyborów podczas Kongresu na to stanowisko. Zrozumiałe jest w tej sytuacji wzburzenie członków ITF na całym świecie i ich pragnienie, by dowiedzieć się czegoś bliższego o tej rażącej próbie obejścia procesu demokratycznego.

Zapytany o to wydarzenie, Mistrz Trân wyjaśnił: „Czy gen. Choi istotnie wybrał kogoś, by go zastąpił na stanowisku Prezydenta, nie jest tu istotne. Istotne jest, że zgodnie z Konstytucją ITF, kandydat na następcę gen. Choi musi zostać wybrany przez Kongres zgodnie z procedurą.”.

Tak więc, nawet jeśli pan Chang Ung został wybrany przez gen. Choi na jego następcę, to i tak należało przestrzegać demokratycznej procedury określonej w Konstytucji ITF. Oznacza to, że pan Chang Ung powinien był przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko Prezydenta podczas następnego zaplanowanego Kongresu i pozwolić członkom zadecydować o tym, kto mógłby najlepiej przewodniczyć organizacji. Pan Russell Mac Lellan, urzędujący Prezydent po śmierci Gen. Choi, zabiegał o to, by pan Chang Ung kandydował w wyborach, lecz bezskutecznie. Poprzez odmowę podporządkowania się procedurom demokratycznym pan Chang Ung nie okazał należnego szacunku nie tylko demokracji, ale również gen. Choi. „W końcu – kontynuuje Trân – sam Gen. Choi udowodnił swoją wiarę w procedury demokratyczne, wystawiając swoje przywództwo pod głosowanie na każdym ze zjazdów Kongresu. Z pewnością jego rzekomi następcy nie powinni działać inaczej.”.

Trân i nowa ekipa ITF zostali wybrani podczas XIV Kongresu ITF, który przeprowadzono w zgodzie z Konstytucją Federacji. Fakt, że został on wybrany jednogłośnie wskazuje na siłę związków nowego Prezydenta z liderami TKD na całym świecie oraz na jego zdolność do skupienia ich wysiłku we wspólnej pracy dla przyszłości Federacji i jej członków.

Władze sądowe Austrii potwierdziły, że Trân i pozostali proceduralnie wybrani członkowie Zarządu są legalnymi funkcjonariuszami Federacji oraz że pan Chang Ung i jego grupa nie mają statusu legalności. ITF podjęła działania prawne zmierzające do zakończenia okupacji siedziby głównej w Wiedniu przez Północnokoreańczyków oraz zmierzające do odzyskania 160 tys. dolarów amerykańskich pobranych z konta bankowego ITF przez udających urzędników Federacji Północnokoreańczyków.

Ostatecznie….
http://www.pztkd.lublin.pl/index.html