BADANIA SPORTOWE od 10 roku życia obowiązkowe

10 stycznia, 2020 @ 12:57

Każdy uczestnik zajęć sportowych kończący w tym roku 10 lat jest zobowiązany do wykonania badań medycyny sportowej potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu w konkretnej dyscyplinie

W naszym wypadku jest to „TAEKWON-DO ITF” . Osoby chcące uprawiać naszą dyscyplinę, podejść do egzaminu i/lub  zawodów powinny przedstawić takie zaświadczenie lub dostarczyć do klubu zobowiązanie, że wykonają takie badania w przeciągu 3 miesięcy.

Nadmieniam, że nie jest to nasz wymysł ale ustawa nakładająca na kluby sportowe taki obowiązek. Poniżej załączamy dla Państwa pliki do zapoznania się z treścią Ustawy i Rozporządzenia Ministra Zdrowia: