Info zawody MMC i Mistrzostwa Warszawy

5 października, 2023 @ 11:53

Drodzy rodzice, zawodnicy. Czas zacząć przygotowania i dopełniania formalności do jesiennych zawodów.

Pierwsza impreza to Międzynarodowy Turniej MMC w Ciechanowie w dn. 20-22 X.2023 Udział mogą wziąć wszyscy chętni urodzeni od 2013 roku posiadający co najmniej stopień 10 Gup w układach, walkach i technikach specjalnych z podziałem na odpowiednie grupy wiekowe, wagowe i stopniowe. Chętni proszę o zgłaszanie się do trenera Ewarysta najdalej do 6 X 2023.

Druga to teraz najważniejsza impreza czyli Mistrzostwa Warszawy, dzieci, młodzików i juniorów w dn.28.10 2023 w SP 400 w Wilanowie. Najmłodsi startujący to roczniki 2016 (tutaj nie muszą posiadać żadnego stopnia). Wszyscy uczestnicy zawodów powinni mieć już biały „Dobok”. Startowe za Mistrzostwa Warszawy wynosi 100zł ( w ramach tej opłaty jest również obiad w dniu zawodów). W zawodach mogą wziąć udział następujące roczniki: Dzieci 2016 i 2015, 2014 i 2013. Młodzicy 2012,2011,2010 oraz juniorzy ur. w 2005,2006, 2007,2008, 2009 roku. Dzieci mogą startować w technikach specjalnych (skokach) i/lub układach. Młodzicy w technikach specjalnych i/lub układach oraz walkach ( w pełnym sprzęcie ochronnym). Juniorzy w technikach specjalnych i/lub układach i walkach. Startujący w walkach muszą mieć aktualne badania lekarskie ( młodzicy również zgodę opiekuna prawnego). Udział w zawodach uprawnia zawodnika do zdawania egzaminu na kolejny stopień uczniowski.

UWAGA! Zarówno w jednej jak i drugiej imprezie zawodnicy muszą mieć wyrobioną i wykupioną licencję.

LICENCJA PZTKD

Zawodnicy, którzy nie mają jeszcze licencji PZTKD mają trochę zadań do wykonania. Najpierw potrzebuję dane zawodnika: Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania nr. Pesel.
Dodatkowo zdjęcie w formie elektronicznej (do 300 DPI, takie jak do legitymacji). Może być zrobione telefonem. Dochodzą do tego opłaty : 35zł na tzw. licencje rejestracyjną i 30zł na licencje roczną (legitymację/kartonik jak karta bankomatowa ze zdjęciem). W związku z tym proszę o wpłacenie na konto klubowe (to samo co składki członkowskie) kwoty 65 zł tytułem :”licencje”. Klub Taewo przeleje te wpłaty do PZTKD i dopiero wtedy będę mógł rozpocząć procedury wyrabiania w/w licencji.
Bez tego żaden zawodnik nie będzie mógł zostać dodany do listy uczestników losowania na zawody.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy i jak najszybsze zgłoszenia.

W razie pytań proszę dzwonić do trenera Ewarysta rano lub ok. godz. 22. na nr 604 214 608