WAŻNE: Zmiany w opłatach składek członkowskich obowiązujące od 1 stycznia 2018r.

3 stycznia, 2018 @ 14:09

Informujemy iż Taewo Klubu Wschodnich Sportów Walki będący stowarzyszeniem musiał dokonać niezbędnych zmian STATUTU tak aby był zgodny z nowymi przepisami i wytycznymi prawnymi. W związku z tym zmienił się również regulaminu opłat – składek członkowskich.

Poniżej znajduje się znajduje się aktualna tabela opłat – składek członkowskich obowiązująca od dnia 1.01.2018r. Prosimy o zapoznanie się. Z poważaniem Zarząd Klubu Taewo.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE w KLUBIE TAEWO – TABELA

Dane do przelewu:

Taewo Klub Wschodnich Sportów Walki ul. Patkowskiego 6/9, 02 -750 Warszawa
Bank Pekao SA. rach nr. 88 1240 6250 1111 0000 4590 6190

PS. Dokonując przelewów prosimy o dokładne opisywanie ich:

wzór: Jan Kowalski składka członkowska za miesiąc styczeń 2018 w SP.307

np. imię i nazwisko (dziecka)…… Składka członkowska …..za miesiąc np. styczeń 2018 …. w której szkole trenują np. SP.307

Nie należy wpisywać takich zwrotów jak: opłata/ zapłata za treningi, za zajęcia… itp. Prosimy nie pisać ile razy w tygodniu ktoś chodzi.

Należy wpisywać tylko takie kwoty jakie są podane w tabeli. To, że ktoś nie chodził czy nie był na treningu to nie znaczy, że kwota składki członkowskiej się zmienia.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA jest STAŁA i NIEZMIENNA!

Jeżeli ktoś decyduje, że rezygnuje z członkostwa (przestaje chodzi na treningi) to musi miesiąc wcześniej pisemnie złożyć taką rezygnację.