Godziny egzaminu TKD na poszczególne stopnie 5.02.2021

4 lutego, 2021 @ 8:25

UWAGA! EGZAMIN dotyczy grup w białych strojach (nie tygrysów).

  • Zawodnicy zdający na biały pas i żółtą belkę przychodzą o godz. 17.15  planowany czas rozpoczęcia egzaminu ok. egzamin o godz. 17.30 
  • zawodnicy zdający egzamin na 8 gup przychodzą ok. godz. 18. 00 . Planowany czas rozpoczęcia ok. godz. 18.30
  • zdający na stopień 7, 6 gup przychodzą ok. godz. 18.30 . Planowane rozpoczęcie ok. godz. 19.00
  • zdający powyżej 6 gup przychodzą na godz. 19.00. Plan rozpoczęcia godz. 19.30 .

Zdający co najmniej na 4 gup (czyli niebieski pas powinni posiadać co najmniej 10 drewnianych desek o wymiarach 30×30 cm. Młodzicy i juniorzy o grubości 15 mm a starsi o grubości 20 mm.

Ze względu na obostrzenia na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby zdające egzamin.

Uprzejmie proszę aby „Karty egzaminacyjne” w formacie A-5 przynieść na egzamin wypełnione ( dane personalne oraz podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego (najlepiej w kolorze pasa na który zawodnik zdaje. Ponadto jeśli zawodnik nie posiada ważnych badań sportowych lub zaświadczenia od lekarza rodzinnego ( o braku przeciwwskazań do uprawiania Taekwon-do ) opiekun prawny wypełnia druk oświadczenia i podaje realny termin dostarczenia takich badań.

Przypominamy, że jednym z warunków przystąpienia do egzaminu jest opłacenie/uzupełnienie  brakujących składek członkowskich do miesiąca lutego 2021 włącznie. (również lipiec i sierpień 2020).

Wszystkim, którzy przystąpią do egzaminu życzymy powodzenia  i promocji na kolejny stopień.

Trenerów prosimy o przybycie do SP 307 na godz. 17.00.

Parking znajduje się na tyłach szkoły ( na boisku) od ul Barcelońskiej) natomiast wejście do szkoły od ul. Kartaginy

                                                                                                              Zarząd Taewo