INFO obozy

10 grudnia, 2016 @ 19:34

Uprzejmie prosimy osoby, które wyraziły chęć udziału w obozie zimowym, lub letnim o jak najszybsze wpłacenie zaliczki. Jest to niejako potwierdzenie udziału dziecka w w/w obozie.

Brak wpłaty będzie oznaczał rezygnację !!!