UWAGA: Modernizacja obsługi księgowej – jak wykonać przelewy na konto klubowe

10 grudnia, 2016 @ 20:05

Ze względu na modernizację obsługi księgowej bardzo prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek związanych z księgowaniem opłat składek członkowskich, wpisowego, zaliczek na obozy :

Przy wykonywaniu przelewu prosimy o wpisanie:

1. Najpierw NAZWISKA potem IMIENIA dziecka

2. Następnie:

  • informacji np. „składka członkowska za m-c …”  oraz szkoły, do której uczestnik chodzi na zajęcia najczęściej
  • wpisowe
  • zaliczka na obóz (zimowy lub letni)
  • 2 lub 3 wpłata na obóz (zimowy lub letni)  

UWAGA:

Wpłaty poproszę dokonywać oddzielnie za każdy m-c ( tu proszę zwrócić uwagę , żeby nie było cały czas za ten sam miesiąc)

Ponadto proszę nie pisać „opłata za treningi” , „za wakacje” itp. tylko tak jak powyżej „składka członkowska za m-c….)

Za WPISOWE należy wykonać oddzielny przelew – proszę nie łączyć w jednym przelewie wpisowego i składki członkowskiej.

Innych wpłat nie przyjmujemy !!!

Zastosowanie się do powyższych uwag znacznie ułatwi nam pracę i pozwoli skupić się na pracy szkoleniowej.

WZÓR 1: Nowak Jan – składka członkowska za m-c XII 2016 SP 16 ( gr. Tigers)

WZÓR 2: Naleśnik Julia – Składka członkowska za  m-c XI. 2017 ( gr. TKD)

WZÓR 3: Sobiepanek Ildefons -Składka członkowska za m-c lipiec 2017

WZÓR 4: Kowalski Maciej – wpisowe

WZÓR4: Nurek Małgorzata – zaliczka na letni obóz w Łebie 2017

WZÓR5: Podczaszy Bortosz – II wpłata na zimowy obóz  w Poroninie 2017

  Dane klubu i numer konta :

Taewo Klub Wschodnich Sportów Walki  ul. Patkowskiego 6/9  02-750 Warszawa

Bank Pekao S.A. rach nr 88 1240 6250 1111 0000 4590 6190